NEREGISTRUJEME nové pacienty.

15.02.2020
Z kapacitních důvodů neregistrujeme nové pacienty.