Služby

Ordinace poskytuje kvalifikovanou léčebně - preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé s individuálním přístupem ke každému pacientovi. Kromě služeb hrazených Vaší zdravotní pojišťovnou poskytujeme také nadstandartní placené služby. 

Přístrojové vybavení

Ordinace je moderně vybavena - přístrojem EKG a přístroji pro rychlou diagnostiku (CRP, glykovaný hemoglobin, okultní krvácení, INR). Abychom zabránili zbytečnému nadužívání antibiotik, využíváme stanovení hodnoty CRP, která napoví při nejednoznačném klinickém nálezu, zda je třeba předepsat antibiotika či nikoli. Výsledek je znám během několika minut a stačí pouze kapka krve odebraná z prstu. Taktéž INR ke sledování warfarinizovaných pacientů.

Preventivní prohlídky - vstupní a periodické

Součástí preventivní prohlídky je odebrání podrobné anamnézy, fyzikální vyšetření, odběr krve s kontrolou laboratorních hodnot, kontrola očkování a screening v prevenci sledovaných nádorových onemocnění (kolorektální karcinom, karcinom prostaty, karcinom prsu).

Pojišťovna proplácí preventivní prohlídku každé 2 roky.

Očkování

Při preventivních prohlídkách je prováděna kontrola doporučených očkování a zejména očkování povinného, což je u dospělých pacientů očkování proti tetanu. Hlídán je interval 15 let u pacientů do 60 let, u starších se očkuje po 10 letech. V případě úrazu je třeba přeočkovat tehdy, pokud od posledního přeočkování uplynulo více než 5 let.  V případě, že není známo datum posledního přeočkování, odebíráme protilátky proti tetanu a dále postupujeme dle jejich výsledků. Při preventivní prohlídce Vám na kartičku pojištěnce nalepíme štítek s datem posledního přeočkování proti tetanu.


Máme smlouvu s následujícími pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra