Služby

Ordinace poskytuje kvalifikovanou léčebně - preventivní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro dospělé s individuálním přístupem ke každému pacientovi. Kromě služeb hrazených Vaší zdravotní pojišťovnou poskytujeme také nadstandartní placené služby. 

Přístrojové vybavení

Ordinace je moderně vybavena - přístrojem EKG a přístroji pro rychlou diagnostiku (CRP, glykovaný hemoglobin, okultní krvácení, INR, troponin, D-dimer). Abychom zabránili zbytečnému nadužívání antibiotik, využíváme stanovení hodnoty CRP, která napoví při nejednoznačném klinickém nálezu, zda je třeba předepsat antibiotika či nikoli. Výsledek je znám během několika minut a stačí pouze kapka krve odebraná z prstu. Taktéž INR ke sledování warfarinizovaných pacientů.

Preventivní prohlídky - vstupní a periodické

Součástí preventivní prohlídky je odebrání podrobné anamnézy, fyzikální vyšetření, odběr krve s kontrolou laboratorních hodnot, kontrola očkování a screening v prevenci sledovaných nádorových onemocnění (kolorektální karcinom, karcinom prostaty, karcinom prsu).

Pojišťovna proplácí preventivní prohlídku každé 2 roky.

Očkování

Při preventivních prohlídkách je prováděna kontrola doporučených očkování a zejména očkování povinného, což je u dospělých pacientů očkování proti tetanu. Hlídán je interval 15 let u pacientů do 60 let, u starších se očkuje po 10 letech. V případě úrazu je třeba přeočkovat tehdy, pokud od posledního přeočkování uplynulo více než 5 let.  V případě, že není známo datum posledního přeočkování, odebíráme protilátky proti tetanu a dále postupujeme dle jejich výsledků. Při preventivní prohlídce Vám na kartičku pojištěnce nalepíme štítek s datem posledního přeočkování proti tetanu.


Máme smlouvu s následujícími pojišťovnami:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra