MUDr.Lucie Malá

praktická lékařka pro dospělé

Vystudovala jsem všeobecné lékařství na 3.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia jsem se rozhodla se v budoucnu specializovat na všeobecné praktické lékařství pro dospělé. Po promoci jsem jeden rok pracovala na Oddělení následné péče v Turnově, jelikož jsem nedostala rezidenční místo ve vzdělávacím programu. Absolvovala jsem tu také stáž na interním a chirurgickém oddělení. Další rok jsem již jako rezident pokračovala v povinných stážích v rámci vzdělávacího programu. Od roku 2014 pracuji jako praktická lékařka pro dospělé v Turnově. V roce 2015 jsem úspěšně složila atestační zkoušku.